in

Aç Gözün Izhar-ı Candır Türküsünün Sözleri

Kıl tahammül ey gönül gör kimyadır sabır
Aç gözün ızhar-ı candır Feyz-i Mevla’dır sabır

Okunur ispat ile ayat-ı Fürkan dört kitap
Bin bir ismin hatmi manalarda kübradır sabır

Gör vücudun kasrını sultan-ı Hu’dur Hu diyen
Sure-i Seb’almesani yed-i beyza’dır sabır

Buldular bunda kemali evliyalar sabr ile
Azm-i rahın lakin evsafında evladır sabır

Sabr ile cümle muradı verdi Rabbül-alemin
Vird-i ezkarın senin her demde esmadır sabır

Gayrı geç de birliğin esrarını fark eyle gel
Hem şeriat hem tarikatte ranadır sabır

Küntü kenzen sırrı bu dünyadadır bak ta ebed
Der ki Lütfi hame-i kudrette imladır sabır

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments