in

Aceb Hayran Oldum Aşka Uyaldan Türküsünün Sözleri

Aceb hayran oldum aşka uyaldan
Yanup büryan oldum aşka uyaldan

Uçatu rahat kuşu mihnet uyandı
Derde duçar oldum aşka uyaldan

Sabredeyim derim durmaz bu dilim
Söyler ozan oldum aşka uyaldan

Kimi deli der kimisi der uslu
Halka seyran oldum aşka uyaldan

İlm ü hikmet ile doldu vücudum
Ayni uryan oldum aşka uyaldan

Sinan Ümmi eydür dolmadı bu gam
Özge sultan oldum aşka uyaldan

***

Türk Halk Şiiri Antolojisi – Ali Püsküllüoğlu
Bilgi Yayınları: 224, Antoloji Dizisi: 2
Bilgi Yayınevi, Birinci Basım, Haziran – 1975
s.120’de eser şu şekilde aktarılmaktadır

Acap hayran oldum aşka uyaldan
Yanup büryan oldum aşka uyaldan

Ne assı fark ederim ne ziyanı
Külli viran oldum aşka uyaldan

Sabredeyim derim durmaz bu dilim
Söyler ozan oldum aşka uyaldan

Dökülür didemden dürr ü cevahir
Gizli umman oldum aşka uyaldan

Kim eder usludur kim eder deli
Halka seyran oldum aşka uyaldan

Uçtu rahat kuşu mihnet uyandı
Derde dükkan oldum aşka uyaldan

İlm ü hikmet ile doldu vücudum
Ayn-i irfan oldum aşka uyaldan

Saladır nefesin içen aşıka
Ab-ı hayvan oldum aşka uyaldan

Ümmi Sinan eder kalmadı bir gam
Özge sultan oldum aşka uyaldan

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments