in

Aciz Kaldım Şu Gönlümün Elinden Türküsünün Sözleri

Aciz kaldım şu gönlümün elinden
Benim gitmediğim yollarım kaldı
Cevr idi ki yüz döndürüp serime
Başıma gelmedik hallar mi kaldı

Taşkın sular gibi akıp çağlarım
Didarın görüben gönül eğlerim
Dünyaya geleli her dem ağlarım
Çeşmim karışmadık seller mi kaldı

Alları çıkarıp karalar geyip
Sen varıp eller sözüne uyup
Bir gün ben kendime kıyarım deyip
Urgan atmadığım dallar mı kaldı

Karac’oğlan eydür dost bizim iller
Biter menevşesi (benefşesi) dermeli güller
Dinledim hep bizi söyleşir eller
Benim düşmediğim diller mi kaldı

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments