in

Bab-ı İhsanından İnayet Eyle Türküsünün Sözleri

Bab-ı ihsanından inayet eyle
Karıştırma her bir eşyaya beni
Bakma isyanıma merhamet eyle
Ulaştır menzil-i a’laya beni

Kün buyurdun her eşyayı yetirdin
Mevcudatı kemaline getirdin
Yaptın Arş’ı Kürs’ü kendin bitirdin
Uğrattın tükenmez kavgaya beni

Dertli’ye tükenmez nice dert verdin
Ne çekmeğe sabır ne gayret verdin
Ne saltanat verdin ne devlet verdin
Ya niçin getirdin dünyaya beni

***

Abdülbaki Gölpınarlı – 100 Şair 1000 Şiir
Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi (Tasavvufi – Zühdi
Edebiyat, Melami – Hamzavi Halk Edebiyatı
Alevi – Bektaşi Halk Edebiyatı), Milliyet
Yayınları Türk Klasikleri Dizisi: 7
Birinci Cilt, Baha Matbaası, Ocak – 1972
s.285’de eser şu şekilde aktarılmaktadır

Bab-ı ihsanından mürüvvet eyle
Karışturma her bir eşyaya beni
Bakma isyanıma merhamet eyle
Ulaştır menzil-i a’laya beni

Kün buyurdun her eşyayı bitirdin
Mevcudatı kemaline getirdin
Yaptın arş-u kürs’ü kendin oturdun
Düşürdün tükenmez gavgaya beni

Dertli’ye tükenmez bunca dert verdin
Ne çekmeye takat ne gayret verdin
Ne saltanat verdin ne devlet verdin
Ya niçin getirdin dünyaya beni

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments