in

Barmağına Dakmış Hatem Burmayı Türküsünün Notaları


Düğün Baskın Türküsü. Eskişehir, Seyitgazi, Doğançayır köyüne aittir. Hatem burma, işlemeli altın yüzüktür. Arapören köyü: Tahminen altı yüz yıl evvel yerli Türklerden Kaplanlar sülalesi bu günkü köyün bir kilometre batısındaki Yukarı Ören mevkine yerleşmişlerdir. Zamanla başka obalar da gelerek aynı yere oturur. Çifteler’de Kumarcı, Seyitgazi, Kümbet köyünde “Yarıma” isimli derebeylerden korunmak için bugünkü köyün bulunduğu yere geçmişlerdir. O zaman burası sazlık imiş. Bir hane arap oturuyormuş. Köyün yerleşmesi esnasında bu arap ölüyor. Buraya “Arap Ölen” deniliyor. Zamanımıza kadar “Arap Ören” olarak değişiyor. 1960’da köye “Doğançayır” ismi veriliyor. Türküler 1 – Eskişehir Bölgesi, Derleyen: Muammer Uludemir, Milli Folklor Enstitüsü Yayınları: 4, Fon Matbaası – Ankara – 1970 (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 19 Kasım 1969 gün ve 594 sayılı kararı ile bastırılması uygun görülmüş ve Bakanlık onayı ile 2000 adet bastırılan seri), s.108 (“Sultan Akçael’den / 25.11.1966” bilgisiyle aktarılmaktadır).

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments