in

Bostan’ın Ağıdı Türküsünün Hikayesi

1877-78 tarihlerinde Ruslarla yapılan Osmanlı-Rus Harbi, halkımız arasında daha çok 93 Harbi olarak bilinir.

Çeşitli bahaneler ileri sürerek savaş açmaya çalışan Ruslar 24 Nisan 1877’de Eflak ve Buğdan’a girerek bu büyük savaşı resmen başlattılar. Osmanlı İmparatorluğu Kafkasya ve Tuna cephelerinde savunmaya geçti.

Kafkas cephesinden saldıran Ruslar 1877 Mayıs’ında Doğubeyazıt ve Ardahan’ı, Kasım ayında ise Kars’ı işgal edip, Erzurum’a yöneldiler. Bu cephede Ahmet Muhtar Paşa, Pilevne’de Gazi Osman Paşa büyük bir savunma savaşı verdiler.

Tuna Cephesi 1877 Aralık ayında Pilevne’nin düşmesi üzerine dağıldı. Burada Sırplar da Ruslarla birlikte Osmanlı’ya yoğun bir saldırıya geçtiler ve Edirne’yi geçip bugünkü Yeşilköy’e kadar geldiler. Savaş burada imzalanan Ayastefanos anlaşmasıyla sona erdi.

Bu savaş Osmanlılar için büyük bir zayiata ve otorite sarsılmasına neden oldu. Kafkaslardan göç eden bir milyondan fazla göçmenle ekonomik sorunlar daha da ağırlaştı.

93 Harbi olarak geçen bu savaşa Anadolu içlerinden pek çok insan “Redif” olarak katıldı. Kayıp olanların, şehit düşenlerin acıları ağıtlarda yankılandı.

Afşarların ünlü ozanı Cingözoğlu Seyid Osman da ileri yaşına rağmen redif olarak bu savaşa katılanlardandır. Cingözoğlu;

İstanbul karıştı Moskof seslendi
Ak gelinler kara giydi yaslandı
Kral baş kaldırdı, redif istendi
Şu sinimde yol görünür gözüme

dizeleriyle ilerlemiş yaşında bu savaşa katıldığını anlatırken, 93 Harbiyle ilgili ağıtlarında da Anadolu insanlarının duygularını dile getirmektedir.

Comments

5 Pings & Trackbacks

  1. Pingback:

  2. Pingback:

  3. Pingback:

  4. Pingback:

  5. Pingback:

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments