in

Can Feda Olsun Türküsünün Sözleri

Can feda olsun rasul-i Kibriya’nın aşkına
Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa’nın aşkına
Hem şefi’a’l-Müznibin müctebanın aşkına
Haydar-i Kerrar Aliyyü’l- Murtaza’nın aşkına
Bir güzide Fahr-ı Alem Enbiya’nın aşkına
Enbiyalar serveri Nur-ı Huda’nın aşkına

Olsa bin canım feda kılsam keremler kanına
Padişah-ı enbiyadır cümlenin sultanına
Çünki muhtacım nübüvvet şahının ihsanına
Can ü dilden baş açup kurban olsam meydanına
Bir güzide Fahr-i Alem Enbiya’nın aşkına
Enbiyalar serveri Nur-ı Huda’nın aşkına

Ateş-i aşka yanar pervane hayvan iken
Gül dırahtında figan eyler bülbül can iken
Ey gönül bir hüsnüni an suret-i insan iken
Ol Halil’i yakmadı dünya dolu suzan iken
Bir güzide Fahr-ı Alem Enbiya’nın aşkına
Enbiyalar serveri Nur-ı Huda’nın aşkına

On sekiz bin alemi halk eyledi Hallakü’l-alem
Cümle mahlukata kıldı rasul-i müstakim
Ayet ayet nazil oldu çünki Kur’an- Azim
Adem’e secde itmediği çün kıldı Şeytan-ı racim
Bergüzide Fahr-ı Alem Enbiya’nın aşkına
Enbiyalar serveri nur-ı Huda’nın aşkına

Bunca bir gün cümle eşya oldu nurından anın
Dehr-i dun hem çarh-ı gerdun oldı nurından anın
Nice bin mürsel nebiler geldi nurından anın
Hak Te’ala cümleyi var kıldı nurından anın
Bergüzide Fahr-ı Alem Enbiya’nın aşkına
Enbiyalar serveri nur-ı Huda’nın aşkına

Gel hakikat rahına azmeyle candan ey reva
Ey Revai ehl-i hal ol can ü dil kılsun safa
Yarin ol ruz-i ceza ıhsan günü Barı Huda
Emr ü nehyin lutf u hayrın sahibi rahmet kıla
Bergüzide Fahr-ı Alem Enbiya’nın aşkına
Enbiyalar serveri nur-ı Huda’nın aşkına

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments