in

Cevr ü Cefaları Canıma Yetti Türküsünün Sözleri

Cevr ü cefaları canıma yetti
Bilmezem bende mi dilberde mi suç
Ol huni insafa gelmedi gitti
Can ise cesetten ediyor huruc

Bakışın ferişteh ya melek zade
Lütfedip hatırım eyle küşade
Mahabbet arz eder karşımda yade
Der ki şu düşmana gel eyle huruc

Düşeli melamet rahıma rahım
Aşkınla gezerim her dem seyyahım
Hiç eser eylemez nale vü ahım
Bilmem ahen midir yohsa bağrı tuç

Kalmaz ana dahi güzellik barı
Elbette kulluğun geçer baharı
Bozulur leşker-i hatt-ı izarı
Bir gün huruc eder misal-i Ye’cuc

Ne denlü yar için çekilse cefa
Müyesser değildir aşıka sefa
İ’timad eylemez sana bivefa
Ey Ömer gerekse Arş’a kıl uruc

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments