in

Cezayir 3 Türküsünün Sözleri

Cezayir’in harmanları savrulur
Savrulur da sağ yanına devrilir
Eller annem der de başım çevrilir

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Cezayir’in menekşesi top biter
Arasında da eğlim eğlim ot biter
Bu ayrılık annem bize çok gider

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Cezayir’in yüksek olur evleri
İçindedir ağaları beyleri
Türkçe bilmez de Arapçadır dilleri

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Cezayir’in gemileri yağlanır
Yağlanır da iskeleye bağlanır
Eller annem der de yüreğim dağlanır

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

***

Dünden Bugüne Konya Türküleri – A. Sefa
Odabaşı (Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Ali
Osman Öztürk), Konya Valiliği İl Kültür
Müdürlüğü, Arı Ofset Matbaacılık, Konya – 1999
s.83-84’de eser şu şekilde aktarılmaktadır
(Bu eserde A. Sefa Odabaşı’nın 70 – 80 yıl
öncesinden kalan eski bir cönkten aktardığı
türkü metinlerine yer verilmektedir. Metinler
zaman içinde kısmen değişen Konya şehir muhiti
türkü geleneğine ışık tutabilecek değerdedir)

Cezayir’in çeşmesinin başında
Balık sureti yazılı hem taşında
Benim sevdiğim on üç – on dört yaşında
Güzelleri döğme donlu Cezayir

Mezarımın üstünde boz otlar bitsin
O gerdanın üstüne örenler çöksün
Çok değil bir defa sıtma da tutsun
Sıtmanı da ben bağlarım Cezayir

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments