in

Cuşa Geldi Nehri Dil Kaynadı Türküsünün Sözleri

Cuşa geldi nehri dil kaynadı seng ü hübap
Çün derunum hanesinde çalındı çengi def ribap

Seyredegördüm vücudum hanesinde ta görem
Kim ne der iş ü işret sürdüler demler acep

Vardım o demde oturmuş kırk vücut aşıklar tamam
Ellerinde camı baki rakseder durmaz şarap

Hamdübillah dedim ol dem onlara sürdüm yüzüm
Sundular cam-i visali olmışam sermest-i harap

Mest-i layakıl gezerim bu vücudun mülkünü
Oğradım bir yerde dahi yedi şahsa bilhesap

Anlar dahi yedi yıldır bilesinde devreder
Hükmedüp Kaf’tan Kaf’a anlara peyk olmuş şahap

Hu dedim ya hu dedim anlar da kıldım sefer
Seyrederken nagihan güşüme erdi bir hitap

Gel dedi vardım oturmuş anda üç padişah
Tevhit olmuş dillerinde dört kitap

Dediler hoşgeldin ey dürlü vücuda bir deva
Taliin mesut imiş la havf olup çekme azap

Hamdübillah dedim ol dem orada kıldım sefer
Azmedüp bir menzile erdim ol demde cüsti cab

Gördüm ol dem hayme-i miadı kurmuşlar tamam
Çevresine nazar saldım temamet Yüztinab

İki yedi kez yoldaştım Yüztinabe ey ahi
Bir kapı gördüm okudum la fetah fetholdu bab

Gördüm anda padişah-ı alemi kutbi zaman
Levhi mahfuza nazar edüp oturmuş bihicap

Arkasını engi ruze yüzünü kıbleye
Bir elinde afitap bir elinde mahitap

Oynadır çoğan edinmiş bunlar hep suphüşam
Bir elin meşrika salmış bir elin mağrıba tab

Hamdübillah dedim ol dem hake sürdüm yüzümü
Perde ref oldu yüzümden aradan kalktı nikab

Gördüm anda cümle eşya serbeser nur imiş
Hükmedip çarı anasır bad ü ateş hak ü ab

Zati bir kuvvet idi bir fiil oldu kainat
Bil bu nutkun rumuzunu dedim sana şafi cevap

Ey Virani sen vücudun hanesinde nutfeyi
Fark edüp kimdir Ali vallahü alem bissevap

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments