in

Dağlar Dağımdır Benim 1 Türküsünün Sözleri

Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Söyletme çok ağlarım
Yaman çağımdır benim

Oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Yol verin yarim gele
Dinsiz imansız dağlar

Dağları dağlasınlar
Goy beni ağlasınlar
O yarin çevresiyle
Yaremi bağlasınlar

Oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Ben derdimi söylesem
Gün durur bulut ağlar

***

Mehmet Özbek, “Folklor ve Türkülerimiz” adlı
kitabında türküyü şu şekilde aktarmaktadır
(Yayın No.91, s.164, Harput yöresi) – Aynı
sözlerle Folklor ve Etnografya – Aşk Türkülerimiz
Nurer Uğurlu, Örgün Yayınevi, Kültür Dizisi
Folklor ve Etnografya: 2, Birinci Baskı, Kasım 2009
s.287-288’de eser şu şekilde aktarılmaktadır

Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Çok söyle(t)me ağlarım
Yaman çağımdır benim

Uy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Ben derdimi söylesem
Yel durur bulut ağlar

Dağları dağlasınlar
Ko beni ağlasınlar
Yarimin mendiliyle
Yaramı bağlasınlar

Uy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Ben derdimi söylesem
Yel durur bulut ağlar

Dağlar taşıma felek
Döner başıma felek
Akibet kuş kondurur
Mezar taşıma felek

Uy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Ben derdimi söylesem
Yel durur bulut ağlar

Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Devri dönesi felek
Çapraz bağladı beni

Uy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Ben derdimi söylesem
Yel durur bulut ağlar

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments