in

Dastan-ı Ruh ve Akl Türküsünün Sözleri

On üç bin er dürür rahmani leşker
Zebunsuz kimselerdir key erenler
Dokuz bindir bu nefsin haşeratı
Daim eğerlidir bunların atı
Tekebbür nefstir sultanı bilmez
Çevrisinde iyi dirlik derilmez
Bu nefs oğlanları dokuz kişidir
Nifak ve şirk onların işidir
Ulu oğlu tamah iyi iş etmez
Cihan mülkü onun olursa yetmez
Bin er donlu durur tamah çerisi
Mübarizdir bahadır her birisi
Sual ettim bunlara ne kişisiz
Ulunuz kimdürur kimin işisiz
Dediler kamusu nefs kullarıdır
Kamusunun tamah ulularıdır
Akıl onun sözün çünki işitti
Tefekkür eyleyip kendine gitti
Çağırdı muştucu geldi kanaat
Harir donlar giyer biner burak at
Onu gördü kaçar nefs haşeratı
Gör imdi nitedir halık sıfatı

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments