in

Dedecan (Tarih Binüçyüzondört) Türküsünün Sözleri

Tarih binüçyüzondört senede
Vardım diyarı gurbete Dedecan
Felek bir gün eyyamına getirdi
Çıldır’dadır ser suhana Dedecan

Vardım Suhara’ya garram kaharlı
Dört yani müzeyyen resmi şeherli
Ejderha gördüm zehmi zeherli
Vurdu yüreğime yare Dedecan

Yüreğim ki yandı ciğerim pişti
Başladı sohbete aklımda şaştı
Öyle bildim derya ummandı coştu
Tacüp kaldım o hünere Dedecan

Öyle hüner olmaz hünkarda beyde
Açıp bayrağını sancak önünde
Yüzbin pençe gördüm bir çobanında
Mansur’am çektiler dar’a Dedecan

Dar’a ki çektiler halime baktı
O nice mühürdü hattımı yaktı
Olanca metanım harice çıktı
Giyindim eynime kara Dedecan

Karaki giyindim düştüm amana
Keşke gide idim Hind’e Yemen’e
Bir serçe neylesin mürgi semene
Yel dokundu şem fenara Dadecan

Alıştı fenarım böyle yanarım
Gittiğime pişman oldum dönerim
Kendim vatanımda yiğit sanarım
Olmadı kimseden çare Dedrecan

Çare ki olmadı derdime lillah
Beni gibi aşıka etmez eyvallah
Zülali’ye yardım eyledi Allah
Düşürmedi imtihana Dedecan

***

Aşıklık Geleneği ve Günümüz Halk
Şairleri, Güldeste, Feyzi Halıcı, Ankara 1992
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Kültür Merkezi Yayını – Sayı: 58
sayfa 313-314’de eser şu şekilde aktarılmaktadır

Tarih binüçyüz ondört’tü bir vakit
Vardım gurbeti diyara Dedecan
Felek vurdu ayağına götürdü
Çıldır’dadır ser Suhara Dedecan

Vardım Suharaya azmi geharlı
Dört yanı müzeyyen resmi şeherli
Bir ejderha gördüm zehmi zeherli
Vurdu yüreğime yara Dedecan

Yüreğin ki yandı ciğerim pişti
Sohbete başladı aklım da şaştı
Ele bildim derya ummandı coştu
Tacüp kaldım bu hünere Dedecan

Ele hüner olmaz hünkar beyinde
Açıp bayrağını sancak öğünde
Beşyüz pençe gördüm en küçüğünde
Mansur dek çektiler dara Dedecan

Dar’aki çektiler halime baktı
O nece mühürdü kaddimi yaktı
Olunca metahım harice çıktı
Giyindim eğnime kara Dedecan

Kara ki giyindim düştüm amana
Keşke gideydim Hind’e Yemen’e
Bir serçe neylesin murg-u Semen’e
Yel dokundu şem fenere Dedecan

Alıştı fenerim böyle yanarım
Gittiğime pişman oldum dönerim
Kendi vatanımda öksüz sanarım
Olmadı kimseden çare Dedecan

Çare ki olmadı derdime billah
Böyle aşıklara etmez eyvallah
Zülali’ye yardım eyledi Allah
Düşürmedi imtihana Dedecan

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments