in

Değme Bir Andığımca Türküsünün Sözleri

Değme bir andığımca yürek yerinde durmaz
Nice kim anı anam gönlüm hiç karar kılmaz

Bana derler oturgıl bir yerde sebat urgıl
Sebatım andan iste gönlümü bana vermez

Aşk hod deniz misali mevci kapar gönlümü
Yüz bin tefekkür ettim endişem ana ermez

Sermayem gönül idi aşk erdi yağmaladı
Canımın derdi oldur görmeğe destur vermez

Kime şikâyet edem kim koyup kime gidem
Yine ana varayım yüreğim ayrı varmaz

Aşk burcundan inerim zemaneye dönerim
Aşktan artık pîşeyi dost bana reva görmez

Gark oldum aşk mevcine deniz teferrücüne
Aşktan çıkmayan gönül ayruk kendiye gelmez

Said n’ider pîşeyi kaçan kor temaşayı
Aşktan temaşa duyan ayruk pîşeye varmaz

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments