in

Ebedi Şefimiz Büyük Atatürk Türküsünün Sözleri

Ebedi şefimiz büyük Atatürk
Bizlere bahşetdi bu memleketi
Vatan elden gidif esir olmuşduh
Dedi esir olmaz Türk’ün milleti

Mondoros mütareke imza ki oldu
Vatan parçalanıp düşmannar doldu
İtilaf devletler serbesce geldi
Sarsılıf Vahdetdin ve saltanatı

Düşman donanmalar girdi rıhtıma
Hele bahın Türk’ün gara bahdına
Fransa genaral beyaz atına
Binif yani edir Fatih takliti

İsdanbul Rumları garşı geldiler
Türk bayrağın ayah alta serdiler
Şadlıh edif çanlarını çaldılar
Ermeni Yahudu Urum laneti

Patişah Vahdetdin bahmaz çareye
Çıhmaz oluf girmiş idi saraya
Dört büyük gumandan geldi araya
Damarında asil ganın şiddeti

Fevzi Çahmah Gara Kazim İnönü
Gonferans etdiler bir cuma günü
Musdafa Kemal’in çizdiği yolu
Onnar planına etdi niyeti

Ordular müfetdişi Musdafa Kemal
Allah milletine vermesin zeval
Dedi ki ya ölüm ya da İstiklal
Samsun’a gitmeye oldu niyeti

Samsun Sivas Erzurum’a yerişdi
Gongreler edif halkla görüşdü
El bir yol bir edif harbe girişdi
İmanla isdendi zafer nusreti

Doğuda Ermeni süngüden geçdi
Gurtulanlar ancah zor ile gaçdı
Mehmetçik şahlandı taşdıhca taşdı
Coşgun ırmah gibi Hakg’ın gudreti

Batıda Sakarya savaşı meydan
Mehmetçik düşmana vermedi aman
Kemal’a verildi gazilik unvan
Yüce gumandanın büyük mar’feti

Keşfi Gocatepe görün hüneri
Dumlupınar oldu ta(a)ruzun yeri
Hedefiniz Akdeniz’di ileri
Yunan’a gösderdi aslan heybeti

Govarah düşmanı İzmir’imize
Daim nusretini verif Hak bize
Allah Allah deyif tökdü denize
Boğuldu Yunan’ın bütün guvveti

Der Şevki Ata’nın yüzüncü yılı
Bin sekgiz yüz seksen birinin günü
Candan aziz bilir severiz onu
Bize armağandı cumhuruyeti

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments