in

Ehl-i İslam Olan İşitsin Bilsin 2 Türküsünün Sözleri

Ehl-i İslam olan işitsin bilsin
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana
İsterse Uruset ne ki var gelsin
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

Kurşanın kılıcı giyinin donu
Kavga bulutlan sardı her yanı
Doğdu koç yiğidin şan alma günü
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

Şenlik ne durursun atları binin
Sıyra kılıç düşman üstüne dönün
Artacaktır şanı bu Al’Osman’ın
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

***

Halk Şiiri Antolojisi – Prof. Dr. Şükrü Elçin
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 1008, Gençlik ve Halk
Kitapları Dizisi: 39, Başbakanlık Basımevi
Birinci Baskı, Ankara – 1988, s.136’da
eser şu şekilde aktarılmaktadır

Ehl-i İslam olan eşitsin bilsin
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana
İsterse Uruset ne ki var gelsin
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana

Guşanın kılıcı geyinin donu
Gavga bulutları sardı her yanı
Doğdu koç yiğidin şan almak günü
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana

Asker olan bölüh bölüh bölünür
Sandınız mı Gars Kal’ası alınır
Boz atlar üstünde gılıç çalınır
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana

Gavga günü namert sapa yer arar
Er olan göhsünü duşmana gerer
Cemi ervah bizlen meydana girer
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana

Hele Al-Osman’ın görmemiş zorun
Din gayreti olan tedarik görün
At tepin baş kesin Kazağ’ın gırın
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana

Ben-Asfer’dir bilin Urus’un asli
Orman yabanisi balıkçı nesli
Hınzır sürüsüne dalıp kurt misli
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana

Şenlik ne durursuz atları minin
Sıyra-gılınç duşman üstüne dönün
Artacahtır şanı bu Al-Osman’ın
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments