in

Erdoğan Altınkaynak Kimdir

Erdoğan Altınkaynak30.10.1961, Yozgat Yerköy doğumlu. İlkokulu (1973) ve ortaokulu (1976) Yerköy’de, liseyi (1979-80) Burdur’da okudu. Fırat Üniversitesi Fen-Ede. Fak. Türk Dili ve Ede. Böl. (1984)’de bitirdikten sonra 1985 yılında Diyarbakır Ergani Lisesi’nde Edebiyat öğretmenliği görevine başladı. 1987’de Çermik Lisesi edebiyat öğretmenliği ve 1989 Çermik Lisesi Müdürlüğüne atandı.

1992’de Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Halk Edebiyatı sahasında yüksek lisansa başladı ve aynı yıl Melikgazi I. Endüstri Meslek Lisesi Edebiyat öğretmenliğine atandı. 1993 yılında yüksek lisansı (Tez konusu: Türk Halk Hikayeleri “Metin – Tahlil”) 1997 yılında doktorayı (Tez konusu: Pınarbaşı, Sarız, Tomarza Avşar Ağıtları) tamamladı.

Erciyes, Bizim Gençlik, Türkü, Genç Nefer gibi dergilerin yayın kurulunda görev aldı ve redaktörlüğünü yaptı.

Türkü, Geçit, Genç Nefer, Bizim Gençlik, Erciyes, Türk Folkloru, Bünyan Kültürü, Yedigöl, Hamidiye, Türk Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları, Yeni Türkiye, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Kultura Naradov Preçernamorye, Türksoy, Türk Dünyası Araştırmaları Tarih, Hacı Bektaş Veli Araştırmaları, Karadeniz Araştırmaları, Türkologik Mejmuga gibi dergi ve gazetelerde yazı ve şiirleri yayınlandı.

Arayışlar ve Hasbıhaller adlı iki de şiir kitabı vardır. Turizm Bakanlığının açmış olduğu “2000’li Yıllarda Türk Turizminin Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Boyutları” konulu yarışmada Yaşar Elden ile birlikte hazırlamış oldukları tez ile mansiyon ödülü aldı.

Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi olarak üç yıl çalıştıktan sonra, yardımcı doçent olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümüne geçti. Burada Bölüm Başkanlığı ve Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında bulundu.

Mahalli radyo ve televizyon kurumlarında çeşitli konularda sohbet, panelist ve konuşma programlarına katıldı.

1999-2000 Eğitim öğretim yılında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfının bursuyla, Kazakistan – Almatı – Abay Devlet Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görevlendirildi. Burada Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Dili Tarihi, Stilistika, Yazılı Anlatım ve Türkiye Türkçesi Grammatikası derslerini okuttu. 2002-2003 ve 2003-2004 eğitim öğretim yıllarında Ukrayna’nın Kırım Özerk Cumhuriyeti, Akmescit Vilayetindeki Devlet Pedagoji ve Mühendislik Üniversitesi’nde TİKA Türkoloji projesinde görev aldı. 2004-2005 Eğitim öğretim yılında Hoca Ahmed Yesevi Üniversitesi’nin destekleyiliciliğinde Kazakistan’ın Almata, Kentav, Yesi (Türkistan) şehirlerinde bulunarak araştırma ve incelemelerde bulundu. Çalışma konuları ile ilgili olarak Ege Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Hoca Ahmed Yesevi Üniversitesi bünyesinde konferanslar verdi.

Kırım Karayları Bilim Kurulu Türkiye üyesidir.

Halen Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments