in

Ezo Gelin 14 Türküsünün Sözleri

(aman) Nazlı gız da Çakır’dan uğramayın gümrüğe
(Malımız gaçakdır da urgatmayın gümrüge)
Geç harabından da Ezo gelin otur düğününe (nenni)
Bir gümanım kaldı da nene bir gümanım kaldı
Ezo Kalbur Köyü’ne Savap Köyü’ne de düştü mü dersin
Kol bastı bir gece de yattı mı dersin (nenni oy)
Senin sahiplerin de gine Ezo gelin
Seni de gene sürüye çattı mı dersin (nenni oy)
Gülüm nenni nenni

Hudut var aramızda keser arayı
Avcılar arar da bahtı garayı (nenni nenni)
Elimden aldırdım da ben de gözü garayı
Hele neneyler Ezo neneyler neneyler
Şükür et Allah’ına da bahtı garam bana gel eyler
Nenni oy nenni gülüm nenni nenni oy

Benden selam söyleyin de hele bahara yaza
Gınalı parmağa da sürmeli göze (nenni nenni oy)
Çok gönül vermeyin de gocamış gıza
Gocamış gızlar bahtı garam da küsegen olur
Nenni nenni oy nenni nenni

(aman) Geceler de uyku girmez gözüme
Zalım yastık da diken oldu yüzüme (nenni nenni oy)
Bir gün olur da Ezo gelin sen gelirsin sözüme
Aman bilmez dağlara da gene bugün uğradı yolum
Nenni oy gülüm nenni nenni oy

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments