in

Fakirin Aldığı Araba Üzerine Türkü Türküsünün Sözleri

Yılbaşına peder de araba alır
Anamın göynü de davarda galır
Satar eşşağı da üç geçi alır
Fuharelik boydan aşdı pederim

Yarın millet bütün davara gider
Alacağım diyi de göynünü ider
Zalım peder bizi inekden inder
Fuharelik boydan aşdı pederim

Aldın gompürü de atlar durmadı
Arhadaşların da yardım etmedi
Peder yohluh üzerimizden getmedi
Peder araba da işin değilidi

Sel geldi de dört köşeyi bağladı
Çalağın uşağı bütün ağladı
Hasanın bendi de seni ağledi
Marah etme ederim bugün de geçer

Biri milledi de biri aşdı
Ekini görünce de pederim şaşdı
Emmim atınan da ardına düşdü
Bu herif deli de olacah deyi

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments