in

İbrahim Bey’in Ağıdı 2 Türküsünün Sözleri

Aslantaş’ın koyağına
Çizme giyer ayağına
Kaymakamdan ne olur ki
Vali gelir ayağına

Kara kekil yıldır yıldır
Sis’ten çıktıyıdım bıldır
Kötü müsün beyin oğlu
Yat sipere birin’ öldür

İbrahim Bey diyorkene
Hatırını sayarkene
Kar’aslan’ı öldürdüler
Tan yıldızı doğarkene

Bir de oğlu bir de kızı
Beyler istemiyor bizi
Ta Sivas’a bir tel vurmuş
Kör olsun Asker’in gözü

Turna Bacı Sırma Bacı
Doru kişner acı acı
Müdafasız öldürdüler
Hayfın’ alsın Çerkez Hacı

Üç katar fişek bağlanır
Kadimi bizde eğlenir
Kanlı kıtallı yaşında
Kazada ünü söylenir

Aslantaş’a göçü konar
Karakol üstüne döner
Şehit benim atamoğlu
Mezerinde çıra yanar

Arzu azığımı etsin
Adana’ya gidiciyim
Doru’nun gemini vurun
Meydan kavgas’ ediciyim

Bibi senden kız istiyor
Dolanır Pazarören’e
Zala’yı kurban ederim
Kekilinin bir teline

Haymanın altında yatar
Dolaş kara vezir dolaş
Senin hacılığın batsın
Kağnıyınan gitti üleş

Azziye’ye varmayınan
Geçer miyim bebeğimden
Dizimde ölmedi Sırma
Kurşun değdi göbeğinden

Durucun mu çıkıcın mı
Ocağımı yakıcın mı
Allah ırızası için
Yetimlere bakıcın mı

Serin ağla Hatın Bacı
At kişniyor acı acı
Öldüğümü aramıyom
Hayfım alsın Çerkez Hacı

Konağını siper al da
Çıkma kardeşim dışarı
Gemlemiş kapıya çıkmış
Bindirmez Doru haşarı

Çanakpınar’da eğlenir
Üç katar fişek bağlanır
Böyle ünlü deli çete
Ünü kazada söylenir

Aziziye’de duyunca
Kaymakam vurdu dizine
Yara biter yangı söner
Ne deyim Kürt’ün kızına

Bir oğlu var kırklı kızı
Beyler ısmarlamış bizi
Konağımı çevirdiler
Doğarkene tan yıldızı

Konağımı çevirdiler
Atıma biner kaçarım
Bu yıl sehile inince
Yozu tokludan seçerim

Kadanı alıyım Sırma
Ben yüzünde sıra sıra
Şimdi at oynadır gelir
Kır Mehmet’in oğlu Kara

Hemi okur hemi yazar
At üstünde serbest gezer
Kurnaz idi emmimoğlu
Uçan kuştan hile sezer

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments