in

Ilgıt Ilgıt Seher Yeli Esiyor Türküsünün Hikayesi

Konar göçer Avşar Türkmenlerine Osmanlı tarafından zorunlu iskan yasası uygulanınca, Avşar beyleri buna karşı isyan etmişler ve Osmanlı’yla savaşmışlar. Dolayısıyla Avşarların en büyük beyi olan Yusuf Bey (Kozanoğlu) öldürülür ve Avşarlar zorunlu iskana tabi tutularak Sivas, Yozgat, Ankara, Kayseri, Çorum yörelerine sürgün edilirler.

Bu eserler bu savaşın ve iskan yasasının getirdiği zorlukları anlatır. Zaten Dadaloğlu bu konuyla halk yazını içinde büyük bir yer verir.

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments