in

İnce Hacı’nın Ağıdı 2 Türküsünün Hikayesi

1910’lu yıllarda Ceyhan’ın Tatarlı köyü ile Azizli köylerinden olduğu tahmin edilen, ama hangisinin hangi köyden olduğu şimdi bilinmeyen kız ve oğlan anlaşarak kaçıyorlar. Tatarlı köyü çevresinde höyük şeklinde leçe taşlarından oluşan küçük tepeliklerin birinde kızın akrabaları tarafından silahla vurularak öldürülen İnce Hacı için ağıt yakılıyor. Ağıdı kız yakmıştır deniyorsa da başka biri de kızın ağzından söylemiş olabilir.

Gara şalvar bacağında
Altı patlar gucağında
Av ediyor İnce Hacı’m
Tatarlı’nın bucağında

Güççük leçe böök leçe
Gül topladım seçe seçe
Baktım düşman zor geliyor
Gaç ha İnce Hacı’m gaç ha

Uzun uzun çam dalları
Uzun Hacı’mın golları
Nerde bir düğüncük olsa
Salınır ince belleri

Ata biner at benlenir
Söylediği söz dinlenir
Gıyman emmilerim gıyman
Bir kuş çalıya sinlenir

Bugün de böyle yatarım
Golumu üstün’atarım
Garip imiş garip Hacı’m
Alır emmilere gatarım

Bulut bulutun söykesi
Nedir buludun öykesi
Telli gubur çift dapaça
Budur Hacı’mın soykası

Şu yaylanın bayırına
At örkledim çayırına
Bir Gur’an’cık okun şuna
Başın gözün hayırına

Goçak İnce Hacı’m goçak
Gelinine sokmam çiçek
İnce Hacı’m getirmemiş
İki davul iki köçek

Üzüm gara üzüm gara
Salkımları düzüm gara
Beni geri istiyollar
Ben varamam yüzüm gara

Uruşan oldum Uruşan
Zor olur bu derde düşen
Ulaş beri tel gayınım
Hacı’nın hali perişan

Al ata da vermem arpa
Biçeller de çala çarpa
Tez gel İnce Hacı’m tez gel
Uraşan’ım daha görpe

Bir guş gondu çalınıza
Öğüt verin delinize
Emmim değel dayım değel
Gelin ağlan ölünüze

Leçenin burnuna vardı
Beni de terkiye aldı
Kör olası emmilerim
Goltuktan goltuğa vurdu

Şunu bana geydirirken
Daha neler allım dedi
En(ğ)er seni öldürürlerse
Seniyinen öllüm dedi

Furulanlar yere yatar
Hacı’m golun dengsiz atar
Silahı elinde olsa
Düşmanın hepsine yeter

Düşümde gördüm düşümde
Fişşek düzülü döşünde
Gavg’ediyo gul olduğum
Tatarlı’nın üst başında

Zöfre’nin gözü sürmeli
Hacı’ya öğüt vermeli
Yüreğa yangın Hacı’nın
Binboğa’dan gar sarmalı

Belinde de sarı kemer
Sarar doliye doliye
Öldürmüşler İnce Hacı’m
Gana beliye beliye

Biliyorum elinizi
Atamıyom ölünüzü
Gusuruma galma dezze
Parçalattım delinizi

Tatarlı’da goca sööt
Dal dal oldu bitti m’ola
Avın almış gul olduğum
Mırazına yetti m’ola

Gıyık İnce Hacı’m gıyık
Ağ dudakta sümbül bıyık
Hacı’m ora vardı m’ola
Şol leçede çifte höyük

İnce Hacı’m at oynatır
Gavırın ganin gaynadır
Şoradan da gelirkennek
Durmaz da beni söyledir

Yukarıdaki ağıdın acı taze iken yakıldığı, zaman zaman dörtlükler şeklinde yakıldığı anlaşılıyor. Daha sonra bu dörtlükler birleştirilerek uzunca bir ağıt meydana çıkmış olabilir.

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments