in

Madem Ki Benimle Çıktın Türküsünün Sözleri

(Taşlıova)
Madem ki benimle çıktın meydana
Sözümü söylersem kızmayacaksın
Karga diye hitap edersem sana
Çöplüğün üstüne tozmıyacaksın

(Deryami)
Kızma bu sözüme fazla darılma
Sonra tatlı candan bezmiyeceksin
Sen benim yanımda bir fino misal
Benimle beraber azmıyacaksın

(Çobanoğlu)
Dikkat et sözüme ey Taşlıova
Dostun kuyusunu kazmayacaksın
Büyükten küçüğe bu bir nasihat
Gücün yettiğini esmiyeceksin

(Taşlıova)
Sen bana gösterme inatlarını
Orta yere dökme çanetlerini
Burda yolacağım kanatlarını
En azı dokuz ay yüzmeyeceksin

(Deryami)
Ben aşığım yaraları deşersem
Birden efkarlanır birden coşarsam
Bir boyunduruğa seni koşarsam
Tarlaları yanlış çizmeyeceksin

(Çobanoğlu)
Deryami’ye değmen kızınca kaynar
Lokmasın ağzında boşuna çiğner
Şeref dersen kaval çalmadan oynar
Vakti gelene dek bezmiyeceksin

(Taşlıova)
Şeref der söyledim süs versin diye
Çobanoğlu duyup es versin diye
Çobanın peşinden ses versin diye
Boynundaki zili çözmiyeceksin

(Deryami)
Deryami dayanır çattıkça çattın
Benim aleyhime attıkça attın
Gönlümün damına girince yattın
Fazla uyku çekip sızmayacaksın

(Çobanoğlu)
Çobanoğlu’m bana gelmiştir sıra
Deryami Baba’yı çekemem dara,
Şeref meraya git ya da davara
Sahibini fazla üzmeyeceksin

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments