in

Rediflerin Ağıdı 4 Türküsünün Sözleri

Ana ağlar bacı ağlar
Ağ gelinler gara bağlar
Hep gapandı böyük evler
Goca galdı garıyınan

Yaz gelir de bilbil öter
Dağlar melil melil tüter
Has bahçada güller biter
Hayva turuç narıyınan

Ladıflar geliyo dense
Mücdecisi eve gelse
Halil Kaham gıra binse
Sülemenim doruyunan

Goyun geldi sürüyünen
Evler yandı yeriyinen
Hep melekler harbe getmiş
Al bayraklı periyinen

Gara da gavga guruluyo
Ladıf ora deriliyo
T(ı)rampatlar vuruluyo
Mızıkalı boruyunan

Eminem der kine aman
Üstümüzden gaksa duman
Bizim vatanımız Gaman
Mor sümbüllü goruyunan

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments