in

Sabah Oldu Şavkın Batmaz 2 Türküsünün Sözleri

Sabah oldu şavkın batmaz
Sarı yıldız mavi yıldız
Yar sevdası serden gitmez
Sarı yıldız mavi yıldız

Yıldızlarda uruşensin
Alemlerde perişansın
Garip başına düşensin
Sarı yıldız mavi yıldız

Parmağında hatem yüzük
Kolunda altın bilezik
Boynun eğmiş kıza yazık
Sarı yıldız mavi yıldız

Bir yıldız doğdu nur ile
Alemi yaktı nar ile
Vadem vardır o yar ile
Sarı yıldız mavi yıldız

Yücelerden düze indim
Tatlı canımdan usandım
Yıldız gördüm sabah sandım
Sarı yıldız mavi yıldız

Sana Kervan-Kıran derler
Aslı gönlü viran derler
Bana dertli Kerem derler
Sarı yıldız mavi yıldız

***

Türk Halk Şiiri Antolojisi – Ali Püsküllüoğlu
Bilgi Yayınları: 224, Antoloji Dizisi: 2
Bilgi Yayınevi, Birinci Basım, Haziran – 1975
s.199’da eser şu şekilde aktarılmaktadır

Sabah oldu şavkın batmaz
Döne Kervankıran döne
Aşk ateşi serden gitmez
Döne Kervankıran döne

Yıldızların şahı sensin
Ağlamaktan gözü kansın
Sevdiğim ya nice yansın
Döne Kervankıran döne

Parmağında altın yüzük
Kolunda altın bilezik
Boyun eğmiş kıza yazık
Döne Kervankıran döne

Yıldızlarda en ruşensin
Alem içre perişansın
Garip yurduna düşensin
Döne Kervankıran döne

Sana Kervankıran derler
Yare ikrar veren derler
Bana dertli Kerem derler
Döne Kervankıran döne

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments