in

Şu Kanlı Zalimin Ettiği İşler Türküsünün Hikayesi

Bu dörtlükler yanlışlıkla Pir Sultan Abdal’a mal edilmiştir. Üç dörtlükten ibaret olan koşma Pertev Naili Boratav tarafından yayımlanmış. Bununla ilgili İbrahim Aslanoğlu, Pir Sultan Abdallar kitabında (s.68) söyle demektedir:

“Söylentiye göre Pir Sultan asılmaya giderken, Hızır Paşa’nın emriyle herkes ona bir taş atmış. Musahibi Ali Baba da taş atmaya kıyamayıp elindeki gülü fırlatmış. Söylentiye neden olan deyiş budur.

Güya bunu Pir Sultan söylemiş. Bu deyiş 19. Yüzyıl şairlerinden Aşık Hüseyin ile Tarsuslu Sıtkı Baba’nın çeşitli dizelerinin karmasından meydana gelmiş. İkinci ve dördüncü dizeler Aşık Hüseyin’in, son dört dize de Sıtkı Baba’nın.”

demekte ve yanlışlıkla dizelerin Pir Sultan’a mal edildiğini ifade etmektedir. İbrahim Aslanoğlu’na göre sözler, Tarsuslu Sıtkı Baba ve Aşık Hüseyin’in dizelerinden meydana gelmiş karma dörtlüklerdir.

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments