in

Tayyar’ın Ağıdı Türküsünün Hikayesi

Kırşehir merkeze bağlı Ecikağıl köyünden 1932 doğumlu Tayyar Sayılkan, ailenin en büyük oğludur. Babası Şükrü Ağanın vakitsiz ölümü üzerine kardeşleri onun himayesinde büyümüştür.

Tayyar Sayılkan, oldukça düzgün giyinen, yenilikçi, dinamik, kültürlü, korkusuz, yiğit, iyi konuşan, cömert ve hane sahibi bir delikanlıdır. Köylüler kendisini muhtar seçmiş, o da köye su getirmiş ve modern bir okul yaptırmıştır. Hısımı ile dağda sap getirmeye giden Tayyar Sayılkan, muhtar seçimini kaybeden, dolayısıyla çıkarları bozulan kişilerce kışkırtılan amcasının oğlu tarafından pusuya düşürülerek 17 Ağustos 1968’de öldürülmüştür.

Felek genç yaşımda aldı yarimi
Omuzumdan söktü iki kolumu
Anam babam yok ki sorsa halimi
Sekiz yavru acep nasıl edeyim

Sekiz çocuğuyla bir başına kalan hanımı Hüsne, nice zorluklara göğüs gererek çocuklarım büyütmüş ve 10.12.2002 yılında hayata gözlerini yummuştur. Tayyar Sayılkan için şu ağıt yakılmıştır.

Tayyar vurulmuş da Kırşehir ağlar
Odasına dolmuş ağalar beyler
Bana şahit olsun şu yüce dağlar

Uyan Tayyar uyan uyanamadın
Gafil kurşunlara dayanamadın

Duvarda mavzerin asılı kaldı
Sandıkta elbisen basılı kaldı
Körpe yavruların dökülü kaldı

Uyan Tayyar uyan uyanamadın
Gafil kurşunlara dayanamadın

Beyaz mintan giyer üstü yelekli
Belinde saati gümüş köstekli
Hüsne gelin ağlar yanı bebekli

Uyan Tayyar uyan uyanamadın
Kahpe kurşunlara dayanamadın

Kitli kaldı odasının kapısı
Pusu kurmuş zalimlerin hepisi
Beni vuran düşmanların kötüsü

Uyan Tayyar uyan uyanamadın
Yağlı kurşunlara dayanamadın

Gülizar Sıddıka bacım Fadime
Çifte kardaşlarım gelsin başıma
Öleceğim hiç gelmezdi düşüme

Uyan Tayyar uyan uyanamadın
Zalim kurşunlara dayanamadın

Bağıma sam vurdu döküldü gazel
Değmeyin yareme yareler azar
Örtün üstünü de değmesin nazar

Uyan Tayyar uyan uyanamadın
Kahpe kurşunlara dayanamadın

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments