in

Uğradım Geldim Türküsünün Sözleri

Bu alem-i ekvan yaratılmadan
Evvel yokken vara uğradım geldim
On sekiz bin alem dünya yoğiken
Kamildeki nura uğradım geldim

Piritlidir rehberim oldur üstadım
Hak Muhammed dine girdim dost dedim
Hızr eliyle Ab-ı Hayat istedim
Zulmette cevhere uğradım geldim

Pirim himmet etti ben de açıldım
Hak budur ki batın dinden seçildim
Zekeriya Peygamber’le biçildim
Kavakta ben zara uğradım geldim

Aşık olur hem pirime bağlanan
Ver salavat zikrilen safa ilen
Arş yüzünde server Mustafa ilen
Miraç’ta kırklara uğradım geldim

Yakup dahi Yusuf’unu ararken
Varıp Ken’an elinde sorar iken
Veyselkarani hem taç örer iken
Mahsur ile dara uğradım geldim

Bindim Mansur ile dara dar iken
Mucizat-ı Musa dahi Tur’dayken
Hakk’ın emri ile hem gülzar iken
İbrahim’le nara uğradım geldim

Gelenden geçtim geçenden geçmedim
Hakkı bildim erden eri seçmedim
Gördüğüm kapıyı örttüm açmadım
Ali ile sırra uğradım geldim

Alioğlu medresede kadılar
Kitapların önlerine kodular
Sen bu ilmi nerden aldın dediler
Üstadım var pire uğradım geldim

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments