in

Uğruma Bir Çığın Düştü Türküsünün Sözleri

Uğruma bir çığın düştü
Bir ucu mahşer içinde
Açıldı şar dükkanı
Ne ararsan var içinde

Var dükkana pazar eyle
Hışmından kork hazer eyle
Aya güne nazar eyle
Ay Ali gün nur içinde

Ay Ali’dir gün Muhammed
Üç yüz altmış altı sünnet
Balıklar da suya hasret
Çarh dönerler göl içinde

Ay Ali’dir gün Muhammed
Kılasın farz ile sünnet
Yedi tamu sekiz cennet
Bülbül oynar gül içinde

Göl içinde çarhı döner
Susuzluktan bağrı yanar
Müminler secdeye iner
Seyir var seyir içinde

Kudretten derildi arı
Arıları çeker dizarı
Dinle imdi sen o zarı
Arı oynar bal içinde

Pir Sultan’ım hey gaziler
Yazıldı kara yazılar
Talib mürşidin arzular
Gönül oynar dil içinde

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments