in

Vakif Ol Efendim Vazfeden Halin Türküsünün Sözleri

Vakif ol efendim vasfeden halin
Fikri bahr-i gama dalıftı Kars’ın
Felek zindanında zir-i dest etti
Zevki zulümata dönüftü Kars’ın

Moskof Beniasfer o kalbi kara
Hep ehl-i imanı düşürdü zara
Bin iki yüz doksan üçünden sonra
Tekmil tarihatı doluftu Kars’ın

Hakk’ın gazabından gidilmez dada
Emrine kurbandır bu canım feda
Cenab-ı Lemyezel hikmet-i Huda
Kalemini böyle çalıftı Kars’ın

Müminler yastaydı müşrikler şendi
Yazık gülşen eller virana döndü
Bülbiilsüz bağlara kargalar kondu
Kışa döndü gülü soluftu Kars’ın

Sevda aşk ateşi gam cezasında
Üy be üy cismimim var azasında
Doksan üçte Şenlik yol ortasında
Böyle ahvalini bilifti Kars’ın

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments