in

Ya İlahi Düştüğüm Yerde Türküsünün Sözleri

Ya ilahi düştüğüm yerde koma kaldır beni
Nice demdir ağlarım bir demde de güldür beni

Vaslının sevdasına verdim cemi-i varımı
Müflis ü biçareyim nurun ile doldur beni

Padişahım şol zaman kim da’vet edersin beni
Zatın ile kıl tecelli ba’dehü öldür beni

Bir kerem kanı Huda’sın ya kerim ü ya rahim
Rahmet ü gufranının deryasına daldır beni

Bahr-ı hayrette gezer Biçare’yim ya Rabbena
Rüzgarın kıl muvafık vuslata irgür beni

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments