in

Yollar Seni Gide Gide Usandım Türküsünün Notaları


Mehmet Seske tarafından aktarılmaktadır. 11.01.1988 tarihinde incelenmiştir.