in

Yüzüncü Doğum Yılında Atatürk’e Türküsünün Sözleri

;Atam rahat uyu bizi düşünme
Emeline eriyoruz gam yeme
Emanet ettiğin cumhuriyeti
Canla başla koruyoruz gam yeme

Demokrasi rejimini adettik
Yol boyunca engelleri fethettik
Erişilmez merhaleler katettik
Hedefine varıyoruz gam yeme

Şark’ı Garb’ı birbirine bağladık
Dev adımla kalkınmayı sağladık
Bir endüstri seli olduk çağladık
Dağı taşı buruyoruz gam yeme

Biz bugünden düşünürüz yarını
Her millet anladı Türk’ün zorunu
Yeraltı yerüstü kaynaklarını
Karış karış arıyoruz gam yeme

Kutup yıldızı hiç kaymaz yerinden
Hürriyete ışık tuttun derinden
Dünya ibret aldı devrimlerinden
Tarihe şan veriyoruz gam yeme

Teknikte sanatta eriştik burca
Şahane yapılar yaptık mimarca
Cehaletin yarasını uygarca
Merhem sürüp sarıyoruz gam yeme

En hakiki mürşit ilim sözünden
Mana çıkar bilim doğar özünden
Yurtta sulh cihanda sulh izinden
Ayrılmadan yürüyoruz gam yeme

Bir harekat yaptık On İk’eylülde
Şanlı Türk ordusu verdi el ele
Hava Kara Deniz Jandarma ile
Çelikten ağ görüyoruz gam yeme

Devrimlerin bize ilham verdikçe
Yaşayacak Türk Ulusu durdukça
Bölücüler aramıza girdikçe
Kafasına vuruyoruz gam yeme

Çankaya’ya Evren Paşa oturdu
Sağı solu bir nizama getirdi
Anarşinin kökün kazdı bitirdi
Hücrelere giriyoruz gam yeme

Dokuz yüz seksen bir yüzüncü yılı
Kutlarız gönlümüz sevinçle dolu
Güneyli kuzeyli batı doğulu
Tek bir vücut görüyoruz gam yeme

Bu Deli Hazım’ın cennet ilini
Bu millet değişmez ana dilini
Kendi imalatı yerli malını
Pazarlara seriyoruz gam yeme

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments