in

Zelfin’den İbrahim Bey’in Ağıdı Türküsünün Sözleri

Damın ardına dolandım
Dökülmüş damın daşları
Babam oğlu can veriyor
Kirpiğe değmiş gaşları

Hele görsen kele Pampal
Kollar garyolada bağlı
Hastayım da babam oğlu
Ağlatmıyor elin oğlu

Aç gözünü babamoğlu
Ölüyor Elif ölüyor
Ben ilerden geldim Pampal
Tabut geriden geliyor

Bire bibi gardaşım ölük
Ağ odamız veran oluk
Ağlan gadanız alıyım
Gara günnü Elif gelik

Hançer değil gama değil
Derin gardaşın yarası
Tel vurduk da yetişmedi
Cengiz denen kör olası

Allah’ı seven ağlasın
Anamın yalnızı ölük
Ölümünden zor geliyor
Elin kapısında yunuk

Ben ölüyüm bey gardaşım
Yapısı tülü yapısı
Ölürüm burda yudurmam
Bura Yusuf’un gapısı

Babam oğlu bey gardaşım
Bugün camiye yatırdım
Elin aldığı harabe
Sırtımınan daş getirdim

Yalan dünyayı nediyim
Bey gardaşım olmayınca
Salar mıyım bey gardaşım
Anam babam gelmeyince

Terkisinde halı heybe
Dorusu gapıda bağlı
Hasdayım da ağlatmıyor
Bey gardaşım elin oğlu

Gördün mü Kamile bibi
Devrildi Erciyes dağı
Pampal da ölsün ben de ölüyüm
Gardaşım canımın tağı

Babam oğlu bey gardaşım
Akşam saçım daradım
Gözlerin kör olsun Pampal
Çarşıdan tabut aradım

Ettiğini beğendin mi
Hasta bacın zatı ölüyor
Ben ileri geldim Pampal
Tabıt geriden geliyor

Gurbet elde yana yana
İliğim tükendi cilis
Yolun nere ne biliyim
Soyka kalasıca Kilis

Babam Adana’dan gelir
Kırat hoplayı hoplayı
Gardaş çiftini sürdürdüm
Öküz toplayı toplayı

Gapıya palaz serdirir
On beş gıza yün daradır
Elif Gaytanım ölmüş de
Pampal da ırgat aradır

Bizim dağlar garlı buzlu
Havanın yüzü yıldızlı
Ben gülümü yeni saldım
Gucağı güççük Cengiz’li

Encümen azası oluk
Yeni Kayseri’ye gelik
Dil dutar mı gonu gomşu
Yalınız gardaşım ölük

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Comments

0 comments